Aktivitet Periode Pris
Hal pr. time 375,00
Hal Hel sæson pr. time 325,00 kr.
Kultursal pr. time 375,00
Kultursal Hel sæson pr. time 325,00 kr.
Omklædning 4 timer 250,00 kr.
Arrangement i kultursal Efter Aftale Min. 4.000,00 kr.
Arrangement i hal Efter Aftale Min. 4.000,00 kr.
Mødelokale til firmaer og foreninger** pr. time 50,00 kr.
Ved opstilling og nedtagning følges det kommunale takstblad    
**Til firmaer og foreninger der ikke er med i folkeoplysningsudvalget