BESTYRELSEN

Augustenborghallerne har en aktiv bestyrelse, der består af syv personer og centerlederen.

Vi har forskellige kompetencer og supplerer dermed hinanden godt, når der skal træffes beslutninger, findes idéer og løsninger.

Overordnet set har bestyrelsen til formål at forestå driften og udbygge Augustenborghallerne til brug for
idræt, fritidsvirksomhed, møder, kongresser, koncerter, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter. Dette inkluderer også formål, som bestyrelsen skønner er til gavn for lokalområdet og Augustenborghallerne.

Peter Buhl,
formand

Storegade 8
6440 Augustenborg

Mobil: 21 63 08 17
Mail: formand@augustenborghallen.dk

Bjarne Holm, næstformand

Mågevej 1
6440 Augustenborg

Mobil: 40 24 74 91
Mail: bhom@sonderborg.dk

René Grau,
kasserer

Drosselvej 2
6440 Augustenborg

Mobil: 24 65 88 56
Mail: rene.grau@al-bank.dk

Marianne Høi, sekretær

Hasselhegnet 5
6440 Augustenborg

Mobil: 21 72 72 60
Mail: mvh2710@post.tele.dk

Kasper Bang Hansen, bestyrelsesmedlem

Louisegade 42
6440 Augustenborg

Mail: kbangh@gmail.com

Thomas Juul Madsen, bestyrelsesmedlem

Stavensbølgade 44a
6440 Augustenborg

Mobil: 20 42 21 05
Mail: juul.madsen@mail.tele.dk

Jeanette A. Myllerup, bestyrelsesmedlem

Palævej 2
6440 Augustenborg

Mobil: 40 40 49 06
Mail: als@augustenborg.dk

Erik Gade,
centerleder

Skovvænget 33
6440 Augustenborg

Privat: 61 72 99 10
Arbejde: 74 47 16 66
Mail: erik@augustenborghallen.dk