Kom og vær med til at fejre

Augustenborghallernes 50-års jubilæum

lørdag den 24. marts 2018

Kl. 12.45 slår Sønderborg Garden tonen an med
festligt optog fra havnen til Augustenborghallerne.

Kl. 13.00 til 13.30 er der officiel åbning af jubilæumsdagen med taler.

Kl. 13.30 til 15.30 er hallen fyldt med aktiviteter for børn, unge og voksne,
så der er rig mulighed for at prøve kræfter med nye idrætsgrene
eller måske bare få en hyggesnak.

Eftermiddagen afsluttes med kagebord, kaffe/the og saft.

Vi håber, at rigtig mange vil komme og fejre dagen med os.

Mange hilsener

Bestyrelsen i Augustenborghallerne

 

 

 

 

Den selvejende institution

indkalder hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

tirsdag den 27. marts 2018, kl. 19.30

i Augustenborghallerne, Kettingvej 19.a, 6440 Augustenborg

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Orientering om budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller hallens kontor i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

For at være stemmeberettiget skal du være medlem af Augustenborghallerne. Et medlemskab koster 50 kr. og tegnes ved henvendelse til centerleder Erik Gade eller online via hallens hjemmeside på www.augustenborghallen.dk (klik på Bliv medlem).

Kl. 18.30 serveres en “varm ret” for vores medlemmer. Tilmelding hertil er nødvendig, senest den 21. marts kl. 15.00 til Erik Gade på tlf. 74471666 eller pr. mail til erik@augustenborghallen.dk.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Augustenborghallerne