Generalforsamling i Augustenborghallerne

Den 17. juni kl. 19.30

i Augustenborghallernes cafeteria.

Medlemskort kan købes i Hallen, pris 100.- kr.

Als revyen er udsat foreløbig til september